Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
Переход платформы на новый учебный год!

Экстернат

Дата: 14 сентября 2021 в 15:55
Автор: Трошко Н. Н.

ІНСТРУКЦЫЯ
аб атэстацыі ў парадку экстэрната


1.Дадзеная Iнструкцыя вызначае парадак атэстацыі ў парадку экстэрната.

Для мэт дадзенай Інструкцыі выкарыстоўваюцца тэрміны, вызначаныя артыкулам 163 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

2.Рашэнне аб допуску асобы да атэстацыі ў парадку экстэрната прымаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа па месцы жыхарства (месцы знаходжання) асобы на падставе пададзенай ім заявы і прад’яўленні ім пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які пацвярджае асобу. Ад імя непаўналетняга заява можа быць пададзена яго законным прадстаўніком.

Частковае засваенне зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі ва ўстанове адукацыі пры атэстацыі ў парадку экстэрната можа быць пацверджана даведкай аб навучанні, поўнае засваенне адукацыйнай праграмы базавай адукацыі – пасведчаннем аб базавай адукацыі.

3.Заява і іншыя дакументы, для прыняцця рашэння аб допуску асобы да атэстацыі ў парадку экстэрната, прадугледжаныя пунктам 2 дадзенай Інструкцыі (далей, калі не вызначана іншае, – дакументы), падаюцца ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа да 25 красавіка года атэстацыі ў парадку экстэрната.

Дакументы, пададзеныя ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа пасля 25 красавіка года атэстацыі ў парадку экстэрната, прымаюцца для разгляду са згоды Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Адпаведная згода Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь на праходжанне атэстацыі ў парадку экстэрната можа быць дадзена пры наяўнасці ўважлівых прычын пропуску тэрміну падачы дакументаў (прызыў на тэрміновую ваенную службу або звальненне з тэрміновай ваеннай службы па заканчэнні тэрміна ваеннай службы па прызыву, выезд за мяжу на часовае або пастаяннае месца жыхарства, службовая камандзiроўка, па стане здароўя i iншае).

Уважлівасць прычын вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на падставе заявы асобы, якая звярнулася для атрымання згоды на праходжанне атэстацыі ў парадку экстэрната. Дакументы і прынятае рашэнне аб згодзе або адмове ў разглядзе заявы аб допуску да атэстацыі ў парадку экстэрната пасля 25 красавіка года атэстацыі ў парадку экстэрната Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь накіроўвае ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа на працягу пятнаццаці каляндарных дзён з дня паступлення заявы.

4.Аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа разглядае дакументы, якія паступілі, і ў тэрмін да 1 мая:

вызначае вучэбныя прадметы, па якіх асобе неабходна здаць экзамены;

вызначае вучэбныя прадметы, па якіх адзнака выстаўляецца з даведкі аб навучанні;

вызначае ўстанову адукацыі, у якой будзе праводзіцца атэстацыя ў парадку экстэрната;

накiроўвае ва ўстанову адукацыі рашэнне аб допуску асобы да выніковай атэстацыі;

паведамляе асобе аб допуску да атэстацыі ў парадку экстэрнату або аб адмове. Адмова ў допуску да атэстацыі ў парадку экстэрната павінна быць матываванай.

Пры падачы заявы аб допуску да атэстацыі ў парадку экстэрнату пасля 25 красавіка года атэстацыі ў парадку экстэрната аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа адпаведнае рашэнне павінна быць прынята на працягу трох каляндарных дзён з дня атрымання згоды Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

5.Формай атэстацыі ў парадку экстэрната з’яўляецца экзамен, у тым ліку выпускны экзамен. Вучэбныя прадметы, па якіх праводзяцца выпускныя экзамены, формы і тэрміны іх правядзення адпавядаюць пераліку вучэбных прадметаў і іх формам, па якіх праводзяцца выпускныя экзамены, якія штогод устанаўлівае Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Экзамены, за выключэннем выпускных экзаменаў, праводзяцца ў вуснай форме.

6.Атэстацыя ў парадку экстэрната праводзіцца ў маі-чэрвені. Пры падачы заявы аб допуску да атэстацыі ў парадку эстэрната пасля 25 красавіка года атэстацыі ў парадку эстэрната такая атэстацыя можа праводзіцца ў іншы тэрмін, які вызначаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа.

7.Кіраўнік установы адукацыі, вызначанай для правядзення атэстацыі ў парадку экстэрната, на падставе рашэння аддзела (упраўлення) адукацыі мясцовага выканаўчага i распарадчага органа:

выдае загад аб залічэнні асобы ў лік вучняў;

зацвярджае расклад правядзення экзаменаў, які даводзіцца да ведама экстэрна не менш чым за тры дні да пачатку экзаменаў.

8.Атэстацыя ў парадку экстэрната складаецца з выстаўлення экзаменацыйных адзнак па вучэбных прадметах тыпавога вучэбнага плана базавай школы пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, тыпавога вучэбнага плана сярэдняй школы пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі, па якіх экстэрн здае экзамены, у тым ліку выпускныя экзамены, і (або) з выстаўлення адзнак з даведкі аб навучанні.

9.Пры атэстацыі ў парадку экстэрната:

экзамены праводзяцца ў парадку, вызначаным Правіламі правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 чэрвеня 2011 г. № 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 8/23993);

адзнака па вучэбным прадмеце выстаўляецца з даведкі аб навучанні, калі ў даведцы аб навучанні па гэтым вучэбным прадмеце выстаўлена станоўчая адзнака;

выніковая атэстацыя па вучэбных прадметах «Фiзiчная культура і здароўе», «Працоўнае навучанне», «Дапрызыўная i медыцынская падрыхтоўка» праводзiцца па жаданнi экстэрна. Калi па гэтых вучэбных прадметах экстэрн не праходзіць атэстацыю, то ў пасведчаннi аб агульнай базавай адукацыi або атэстаце аб агульнай сярэдняй адукацыi робiцца запiс: «не вывучаў(ла)».

10.Экстэрн мае права на карыстанне падручнікамі, вучэбнымі дапаможнікамі і на атрыманне кансультацый па вучэбных прадметах.

11.Вынiкi здачы экстэрнамi экзаменаў па вучэбных прадметах фiксуюцца ў пратаколе экзаменаў, выпускных экзаменаў з паметкай «экстэрнат», які падпiсваецца старшынёй i членамi экзаменацыйнай камiсii.

12.Экстэрну, якi атрымаў па адным, некалькіх экзаменах, у тым ліку выпускных экзаменах па вучэбных прадметах, адзнаку 0 (ноль) балаў, выдаецца даведка аб навучанні.

13.Экстэрну, які паспяхова прайшоў атэстацыю ў парадку экстэрната, на падставе рашэння кіраўніка ўстановы адукацыі, у якой ён праходзіў атэстацыю, у парадку, вызначаным заканадаўствам, выдаецца дакумент аб адукацыі.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.